Precision parts, jig and Fixtures

บริษัทรับทำ รับผลิต งาน Precision parts, Jig and Fixtures, Machine parts, CNC parts และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เรารับทำและผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ตามแบบ. บริการด้วยเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีความละเอียดสูง.

Machine Precision parts

 

Machine shop

 • CNC Milling Machines
  Brand: Hartford,Mytron
  Res.: 0.0010"/0.025 mm.
  QTY: 2 Unit

 • Surface Grinding Machines
  Brand: Okamoto
  Res.: 0.00005"/0.002 mm.
  QTY: 3 Unit

 • Milling Machines
  Brand: Phoebus
  Res.: 0.0020"/0.050 mm.
  QTY: 5 Unit

 • CNC Wirecutting Machines
  Brand: Charmilles
  Res.: 0.00005"/0.002 mm.
  QTY: 1 Unit

 • Super-Drill Machines
  Brand: Charmilles
  Res.: 0.001"/0.025 mm.
  QTY: 1 Unit

 • Manual and CNC Machines
  Brand: Charmilles
  Res.: 0.00005"/0.002 mm.
  QTY: 1 Unit